Vikar jobs i Danmark

Hvis du gerne vil arbejde, men ikke vil etablere dit eget firma, har du nu muligheden her på Freelancer Worldwide.

Normaltvis skal du have et registreret firma for at kunne arbejde som freelancer. Det behøver du dog ikke, hvis du i stedet arbejder som vikar. I virkelighed er der ikke rigtig nogen forskel i det arbejde du kommer til at udføre, eller de jobs du kan tage. At være vikar er dog alligevel anderledes end at være freelancer.

Forskellen på vikarer og freelancere

Vikar:

Når du tager jobs som vikar, bliver du egentligt ansat i et firma vi har etableret. Vi udlejer så din arbejdskraft til virksomheder, der står og mangler en afløser. En vikar defineres som en “stedfortræder, som overtager et arbejde eller en stilling fra en anden i en kortere periode i dennes fravær”.

Arbejdet er altså altid midlertidligt. Ledige vikarstillinger kan opstå af mange årsager, men er typisk en konsekvens af barsel eller sygdom blandt en eller flere ansatte eller et akut opstået behov for arbejdskraft i en kortere periode.

Når du tilmelder dig som vikar i vores database, vil vi gøre hvad vi kan for at finde et job til dig.

Freelancer:
Præcis ligsom ved en vikar, arbejder en freelancer også kun på midlertidlige projekter. Den helst essentielle forskel mellem freelancere og vikarer er dog, at freelanceren er selvstændig erhvervsdriverede. Godt nok uden ansatte, men man skal alligevel have etableret sit eget firma, hvor man bl.a. selv skal sørge for regnskabet, indberetning af moms og skat m.m.

Freelance ansættelse er i følge Wikipedia en “ansættelsesform, hvori arbejdsgiveren køber en ansats arbejdskraft fra opgave til opgave”. Det btyder også, at virksomheden ingen pligter har i forhold til barsel, ferie, sygdom eller lign. som ellers altid er en arbejdsgivers ansvar under normal fastansættelsesforhold.

For mange mennesker, kan det virke for kompliceret og udfordrende at skulle oprette et firma og arbejde som uafhægig arbejdstager. Papirarbejdet kan i sig selv virke afskræmmende.

Det er også væsentlig at pointere, at i det øjeblik du oprettet dit eget selskab bliver du opfattet som selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder samtidig også, at du ingen rettigheder har til dagpenge. Så kæmper du med at få nok jobs som freelancer til at kunne betale regninger, får du ikke nogen støtte via dagpenge. Omvendt, som vikar kan du sagtens være ansat i en virksomhed i eksempelvis 6 måneder for derefter at vende direkte tilbage til dagpengestøtte, hvis du ikke har fundet et nyt arbejde.

Mange elsker dog at være freelancer, fordi de nyder den frihed der følger med ved at være sin egen chef og at følge sine drømme.

Hvordan arbejder jeg som vikar? 

Vikararbejde er en god måde at finde midlertidlige jobs på.

Det hele fungerer på den måde, at du kan blive midlertidig ansat gennem Freelance Worldwide’s eget vikarbureau. Dette betyder, at vi giver dig en rigtig ansættelseskontrakt, som påvirker de betingelser og regler for det arbejde du starter på.

Når du accepterer jobbetingelserne online, vil du være i stand til at downloade din egen ansættelseskontrakt gennem vores jobportal. Så skal du bare underskrive kontrakten og sende den til den virksomhed som ønske at hyre dig som vikar. Du skal sende kontrakten ved at bruge vores indbygge beskedsystem på www.freelancerworldwide.dk.

Arbejd som vikar - Vikarjobs til alle
Luk menu