Freelancer Worldwide A/S betingelser

Betingelser og vilkår

Denne aftale blev senest ændret den 21 maj, 2015.

 1. Vilkår og betingelser for brug

1.1. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for webstedet på www.freelancerworldwide.com/?lang=da og alle tilhørende websteder knyttet til www.freelancerworldwide.com/?lang=da af Freelancer Worldwide.

1.2. Ved at bruge dette site, accepterer du disse betingelser for brug; Hvis du ikke er enig, skal du ikke bruge webstedet.

1.3. Freelancer Worldwide forbeholder sig retten til, efter eget revision, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår for brug, når som helst. Som bruger er det dit eget ansvar at kontrollere disse Vilkår jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter udstationering af ændringer vil betyde, at du accepterer både nu og fremtidige ændringerne.

 1. Generelt om Freelancer Worldwide A/S

2.1. Disse er de generelle vilkår og betingelser, der gælder for din aktivitet på www.freelancerworldwide.com/?lang=da.

2.2. Freelancer Worldwide A / S er en virksomhed, der er registreret i 2015 i overensstemmelse med kravene i loven i Danmark med moms / CVR.no. 36506814.

Kontakt information: E-mail til kontakt: info@freelancerworldwide.com

 1. Tilmeldings politik

3.1. Tilmelding;

3.1.1. For at blive tildmeldt hos Freelancer Worldwide, og for at få adgang til tjenester, skal du udfylde enten en kunde forespørgsel eller en CV formular alt efter om du er arbejdsgiver eller jobsøger. Du accepterer at give sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger som anmodet under udfyldelsen.  alle former du får adgang til på hjemmesiden, og at opdatere disse oplysninger til at bevare sin sandfærdighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Registrering hos Freelancer Worldwide er gratis.

3.1.2. Under registreringen vil du blive bedt om at meddele din e-mail og vælge en adgangskode til kontoen. Når du har registreret dig på hjemmesiden som en registreret bruger, vil hjemmesiden oprette din konto og bliver nødt til at fuldføre din profil med de nødvendige oplysninger. For fremtidig adgang til hjemmesiden Freelancerworldwide.com bliver du nødt til at bruge din egen skabte login og password oplysninger. Opbevar disse informationer på et sikkert sted.

3.1.3. Som registreret bruger accepterer du, og du er fuldt ud ansvarlig for at beskytte og bevare fortroligheden af brugernavn og adgangskode, du bruger til at få adgang til denne hjemmeside. Freelancer Worldwide antager, at enhver person, der bruger hjemmesiden med dit brugernavn og adgangskode er dig eller er godkendt til at handle for dig. Du accepterer at informere os straks, hvis du har mistanke om en uberettiget brug af vores konto.

3.2. Sletning af profil

3.2.1. På ethvert tidspunkt kan du slette din konto, eller du kan placere den i en passiv position, hvor din profil er ikke synlige for andre end dig selv. Efter et år med en profil i inaktiv position forbeholder Freelancer Worldwide sig retten til at slette profilen fra vores hjemmeside.

3.3. Udvisning;

3.3.1. Freelancer Worldwide forbeholder sig retten til at udvise dem, der ikke opfylder kravene til at begå sig på denne hjemmeside i overensstemmelse med de skrevne vilkår og betingelser. Din profil vil være inaktiv, og det vil ikke være muligt for dig at oprette en ny profil.

3.4. Nyhedsbreve

Ved at acceptere vores vilkår og betingelse, som du selv accepterer ved oprettelse af en profil, siger du samtidig ja til at modtage vores nyhedsbrev. Denne betingelse gælder både for kunder såvel som freelancere. Enhver klient eller freelancer kan til enhver tid beslutte at afmelde dig vores nyhedsbrev ved at trykke på afmeld linket nederst i vores ofte afsendt nyhedsbreve.

 1. Pris Politik

4.1. Medlemskab Freelancer Worldwide er gratis og uanset hvilken slags virksomhed du repræsentere, er i velkomne på www.freelancerworldwide.com. Du vil finde vores prispolitik på vores hjemmeside.

4.2. Lokale managere vil se deres former for prispolitik under vores lokale manager sektion, hvor information er fremlagt.

4.3. Gebyrer

4.3.1. Freelancer Worldwide modtager en permanent afgift på hvert projekt som opnås gennem vores portal. Dette gebyr er genereret fra den fakturerede omsætning mellem freelancer og klient. Freelancer Worldwide vil tilføje yderligere 10% på klienternes faktura, lavet af freelanceren, på hvert projekt.

4.3.2. Freelancer Worldwide modtager en permanent afgift på hvert projekt som opnås gennem vores portal. Dette gebyr er genereret fra den fakturerede omsætning mellem freelancer og klient. Freelancer Worldwide fakturerer freelancer 5% fra freelancerens nettopris på ethvert projekt.

4.3.3. Pris for at lægge et job op på Freelancer Worldwide job portalen

For nu er prisen for at ligge et job op helt gratis!

4.3.4.Try&Hire koncept:

Hvis en klient ønsker at arbejde med en freelancer fundet på Freelancer Worldwide webportalen på mere ensartede vilkår svarende til en normal fuldtidsbeskæftigelse, efter at have lavet et projekt med freelancer, så har kunden mulighed for at bruge Freelancer Worldwide’s Try&Hire koncept, som gør det muligt for kunden at ansætte freelancer under normale ansættelsesvilkår. Gebyret for dette arrangement er 2.500. – Euro for den ansættende virksomhed.

I begge tilfælde vil freelancerens profil status på Freelancer Worldwide portalen blive sat på hold indtil freelancer er fri til at arbejde for andre virksomheder igen. Enhver klient og freelancer bliver nødt til at informere Freelancer Worldwide når freelancer er fri til at arbejde for andre klienter igen, når en kontrakt mellem en klient og en freelancer slutter.

Når en “Try&Hire” kontrakt indledes, gives et beløb på 500 euro direkte til den ansatte freelancer.

4.3.4.Kreditkort gebyrer, PayPal gebyrer og andre bankgebyrer:

Afhængig af betalingsmetoden kunden bruger, kan ekstra betalings afgifter som kreditkort eller PayPal gebyrer, bank wire afgifter og andre afgifter fremkomme. Hos Freelancer Worldwide A/S kan vi tilbyde lave priser for brug af kreditkort og PayPal gennem vores online betalingskanaler, og vi er hele tiden klar til at forbedre forholdene og afgifter for vores kunder.

4.4. Bøde

4.4.1.

Hvis en registreret kunde og freelancer indgår i direkte arbejde, konsultation eller beskæftigelse gennem Freelancer Worldwide’s webportal accepteres en bøde, hvis en freelancer inden for 12 måneder efter den sidste registrerede job på Freelancer Worldwide arbejder uden om Freelancer Worldwide og direkte med arbejdsgiveren. Disse betingelser accepteres ved oprettelsen af en profil og følgende bøder for overtrædelser vil blive udstedt af Freelancer Worldwides i henhold til vores vilkår og betingelser: En bøde på 2.500. – Euro til freelanceren og en bøde på 5.000. – Euro til klienten.

 1. Freelancer politik

5.1. Freelancere; Oprette profiler, forhandle med arbejdsgivere, oprette arbejdsplan, etablere accept efter afslutning arbejdsdagen, etablere fakturaer, modtager / give feedback fra / til arbejdsgiverne.

5.2. Oprette profiler

5.2.1. For at arbejde, bruge og for at kunne modtage projekter fra medarbejdere, skal en freelancer skabe sin egen profil på Freelancer Worldwide’s webportal. I dette område vil en freelancer være i stand til at vise alle sine forskellige færdigheder og eksamensbeviser samt tidligere erhvervserfaring. Freelancer forpligter sig til at give korrekte og sande oplysninger og dokumenter. Freelanceren er fuldt ansvarlig for indholdet af sin profil, herunder forpligtelsen til at sikre, at indholdet er lovligt.

5.3. Kommunikation

5.3.1. Freelanceren kan kontakte Freelancer Worldwide A/S når som helst på info@freelancerworldwide.com. Giv os 24 timer responstid på grund af mange henvendelser hver dag.

5.4. Forhandlinger og accept

5.4.1 Godkendelse af et job er op til den enkelte freelancer at beslutte, om han eller hun gerne vil levere et projekt vedrørende enhver ansættende virksomheden. Lige så er det den ansættendes virksomheds ansvar at godkende enhver freelancer for et givent projekt.

5.4.2. Freelancer og klient skal forhandle og blive enige om de vilkår og betingelser, der gælder for enhver form for projekt eller arbejde, som freelanceren accepterer at levere og kunden accepterer at modtage. Freelanceren kan frit beslutte om han eller hun accepterer de job der bliver tilbudt. Freelanceren vil modtage information via Freelancer Worldwide’s webportal, når en klient vælger en freelancer. Freelancer Worldwide anbefaler, at forhandlinger og aftaler mellem en klient og en freelancer er baseret på de gensidigt accepterede vilkår fra vores arbejdes projektskabelon, som kan downloades på vores hjemmeside. Freelancer Worldwide er ikke ansvarlig for, og påtager sig intet ansvar for indgåelse, lovligheden, gyldigheden eller opfyldelse af aftalen eller en del af aftalen, forhandling eller kommunikation mellem Freelancer og kunden.

5.5. Work-plan

5.5.1. Freelancer Worldwide tilbyder et arbejdsprojekt skabelon til angivelse af et arbejdsprojekt med specifikke krav og kræver information som sted, datoer, betalinger m.m. til jobbet/arbejdet som er opslået af virksomheden. [Dette officielle arbejdsdokument skal gemmes inde i klientens login område som er knyttet til det specifikke arbejd projekt som en ekstra fil til senere brug, hvis nødvendigt for Freelancer Worldwide A/S, freelanceren eller klienten.

5.6. Fakturaer

5.6.1. Alle fakturaer skal genereres gennem online fakturering og betalingskanaler, der tilbydes af Freelancer Worldwide’s webportal i de valutaer aftalt mellem Freelancer og kunden.

5.7. Feedback

5.7.1. Enhver Freelancer er velkommen til at give, og bør være parat til at modtage feedback fra klienten relateret til de job, som Freelancer har opnået, om det er positiv eller negativ feedback. Freelancer Worldwide bruger også et 5-stjernet rating system, der vil give både klient og freelancere mulighed for at være klassificeret baseret på arbejdsrelationer.

5.8. Betaling

5.8.1. Alle Freelancere modtager betaling af sine fakturaer for udført job gennem Freelancer Worldwide webportalen to gange om måneden. 1. gang ligger på 1. dag i en given måned, og 2. gang er den 15. dag i en given måned. Hvis nogen af disse dage synes at være helligdage eller weekender vil betalingen finde sted den følgende arbejdsdag. Freelanceren vil også modtage en faktura fra Freelancer Worldwide i forbindelse med hver faktura som Freelanceren udsteder gennem Freelancer Worldwide webportalen. Denne faktura dækker over Freelancer Worldwide’s honorar for freelancerens brug af Freelancer Worldwide web portalen til at find et job. Jævnfør reglerne for gebyrer afsnit 4.3.2 under vores prispolitik.

5.9. Skat

Enhver freelancer bliver nødt til at følge alle internationale skatteregler, når de accepterer et job, enten inden for samme land som kunden eller på tværs af grænserne til andre lande. Freelancer Worldwide webportalen tillader freelanceren at angive, om der skal moms på fakturaer eller ikke i overensstemmelse med de skattemæssige regler for at drive forretning. Men hvis skattesystemet for nogle lande kræver særlig skatteregler og dokumentationskrav, bliver freelanceren nødt til at få denne viden fra enten lokale myndigheder eller andre steder. Hos Freelancer Worldwide kan vi tilbyde hjælp til freelancere gennem vores verdensomspændende netværk af partnere, som har specialiseret sig i at levere sådanne oplysninger (se partner afsnittet om Freelancer Worldwide webportal). Freelancer Worldwide kan ikke, i nogen former for tilfælde, holdes ansvarlig for ubetalte skatter som ikke er udført af freelanceren eller klientens firma. Vi anbefaler, at alle parter studerer disse skatteregler, før en arbejdskontrakt bliver accepteret af både freelancer samt kundens virksomhed. På Freelancer Worldwide webportalen giver vi oplysninger om beskatning til forskellige lande, men vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen af disse eksterne ressourcer, vi linker til via vores hjemmeside.

På FreelancerWorldwide.com webportalen bliver freelanceren nød til at angive, med hver faktura, at skat bør medtages. Ansvaret for beskatning i henhold til lokale skatteregler er udelukkende freelancerens. Freelanceren beslutter hvilken skatteprocedure der skal anvendes, i forhold til de gældende regler.

5.9.1 Politik for ubetalte fakturaer – Freelancere

Ethvert firma har deres ret til ikke at betale regninger fra freelanceren, hvis de aftalte arbejdsopgaver ikke er blevet udført i henhold til deres fælles aftale. Men hvis en kunde har godkendt arbejdsopgaven udført af freelanceren, men stadig nægter at betale fakturaen for tidligere godkendt arbejde, vil Freelancer Worldwide A/S tage den frihed at bruge de 10%’s depositum, som klient firmaet har betalt til Freelancer Worldwide A / S da projektet blev startet. De penge vil blive brugt til at betale freelanceren for det godkendte og udførte arbejde, så fungerer som en dækning for freelanceren.

Før et jobprojekt i denne situation kan fortsætte, vil Freelancer Worldwide kræve at et nyt depositum på 10 % af det totale projekts værdi skal betales af klienten til Freelancer Worldwide portalen.

 1. Klient Politik

6.1. Kunder; skaber profiler, poster projekter / job, søge efter freelancere, kommunikere med freelancere, forhandle med freelancere, administrere job, accept af freelancere arbejde efter afslutning arbejdsdag, orlov / modtage feedback til / fra freelancere og betale freelancere på en sikker måde.

6.2. Oprette profiler

6.2.1. For at gøre brug af Freelancer Worldwide webportalen skal enhver kunde registrere sig som bruger af Freelancer Worldwide hjemmesiden, som er en gratis service. Klienten forpligter sig til at give korrekte og sande oplysninger og dokumenter, og er fuldt ansvarlig for indholdet af sin profil, herunder forpligtelsen til at sikre, at indholdet er lovlig.

6.3. Lægge job op

6.3.1. Enhver kunde er fri til at lave så mange jobopslag som arbejdsgiveren ønsker, i overensstemmelse med vores gebyrpolitik – se Gebyrer kapitel 4.3.3. Arbejdsgiveren hæfter for indholdet af de jobopslag, herunder deres lovlighed.

6.4. Søge

6.4.1. Registrerede brugere kan søge efter enhver form for freelancere på Freelancer Worldwide webportalen.

6.5. Kommunikation

6.5.1. Freelancere kan kontakte Freelancer Worldwide A/S når som helst på info@freelancerworldwide.com. Giv os 24 timers responstid på grund af mange kontakter hver dag.

6.6. Forhandlinger of aftaler

6.6.1. Freelanceren og klienten forhandler og bliver enige om de vilkår og betingelser, der gælder for enhver form for projekt eller arbejde, som freelancereb accepterer at levere og kunden accepterer at modtage. Freelanceren er frit til at beslutte hvilke job, freelanceren ønsker at acceptere. Klienten oplyser den valgte freelancer via freelancer Worldwide webportalen. Freelancer Worldwide anbefaler, at forhandlinger mellem en klient og en freelancer er baseret på de gensidigt accepterede vilkår fra vores arbejdes projektskabelon, som kan downloades på vores hjemmeside. Freelancer Worldwide er ikke ansvarlig for, og påtager sig intet ansvar for indgåelse, lovligheden, gyldigheden eller opfyldelse af aftalen eller en del af aftalen, i forhandlingerne eller kommunikationen mellem freelancer og kunden.

6.7. Job administration

6.7.1. Klienten kan inden for hans eller hendes egen firma profil, når de er logget ind i systemet, redigere, slette eller genudsende egne jobs på Freelancer Worldwide webportalen. Kunden kan altid se tidligere anvendte freelancere.

6.8. Accept

6.8.1. Accept af et job er baseret på det faktum, at en kunde vælger en freelancer til at udføre et job for klienten. Klienten oplyser den valgte freelancer via Freelancer Worldwide’s webportal.

6.9. Feedback

6.9.1.

Enhver kunde er velkommen til at give, og bør være parate til at modtage, feedback relateret til ethvert job, som Freelancer har udført for kunden, om det er positiv eller negativ feedback. Freelancer Worldwide bruger også et 5-stjernet rating system, der vil give både klient og freelancere til at være klassificeret baseret på arbejdsrelationer.

6.10. Betalinger og fakturaer

6.10.1. Klienten vil modtage fakturaer via Freelancer Worldwide webportalen fra Freelanceren, hver gang et job er afsluttet, eller på et månedligt rate basis i henhold til arbejdskontrakten som er godkendt af både klient og freelancer. Fakturaerne dække honorarer aftalt med Freelanceren, med tilføjelse af kundens gebyr til Freelancer Worldwide, som dækker kundens brug af Freelancer Worldwide webportalen, se gebyrer afsnit 4.3.2 under prispolitik.

6.11. Skat

Ethvert klient firma skal følge alle internationale skatteregler, når de acceptere et job enten inden for samme land som freelanceren, eller på tværs af grænserne til andre lande. Freelancer Worldwide’s webportal tillader freelanceren at angive skat på enhver faktura, eller ikke, afhængig af de skattemæssige regler for at drive forretning i det pågældende land. Men hvis skattesystemet for nogle lande kræver særlig skatteregler og dokumentationskrav, vil kundens virksomhed blive nødt til at få denne viden fra enten lokale myndigheder eller andre steder. Hos Freelancer Worldwide kan vi tilbyde hjælp til kundevirksomheder gennem vores verdensomspændende netværk af partnere, som har specialiseret sig i at levere sådanne oplysninger (se partner afsnittet om Freelancer Worldwide webportalen). Freelancer Worldwide kan ikke i nogen tilfælde holdes ansvarlig for at ubetalte skatter ikke udføres af den ansættende virksomhed eller freelancer. Vi anbefaler, at alle parter studerer disse skatteregler, før en arbejdskontrakt bliver accepteret af både freelancer samt kundens virksomhed. På Freelancer Worldwide’s webportal giver vi oplysninger om beskatning til forskellige lande, men vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen af disse eksterne ressourcer, vi linker til via vores hjemmeside.

6.12. Politik for ubetalte fakturaer

Ethvert klient firma vil have deres ret til ikke at betale regninger fra freelanceren, hvis de aftalte arbejdsopgaver ikke er blevet udført i forhold til den fælles indgået aftale med freelanceren. Men hvis en kunde har godkendt arbejdsopgaverne, men stadig nægter at betale fakturaen for tidligere godkendt arbejde, vil Freelancer Worldwide A/S tage sig friheden til at bruge de 10%’s depositum, som klient firmaet har betalt til Freelancer Worldwide A/S da projektet blev startet, til at betale freelanceren med dette beløb til dækning af hans eller hendes godkendte tjenester.

Før et job projekt i denne situation kan fortsætte, kræver Freelancer Worldwide at et nyt forudbetalte beløb på 10% af den samlede projektsum skal betales af arbejdsgiveren til Freelancer Worldwide portalen.

 1. Opsigelse eller overtrædelse af arbejdsvilkårene kontrakter

7.1. Annullering af ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiveren og freelancer:

Klienten og Freelanceren accepterer, at de kun kan annullere / ophæve en aftalt arbejdskontrakt og / eller nuværende erstatningskrav eller andre krav om tilsidesættelse af kontrakt, når den pågældende handling eller kravet er berettiget i forhold til den aftalte arbejdskontrakt eller i henhold til den gældende lov for kontrakten. Den part som gør krav mod den anden part vil bære det fulde ansvar og ansvar for lovligheden af kravet og omkostninger relateret til forfølgelsen af kravet. Freelancer Worldwide kan ikke være involveret i, og vil ikke tage nogen del i eller bære noget ansvar for, tvister eller krav i forbindelse med opsigelse eller misligholdelse af arbejdsvilkårene i kontrakter. Freelancer Worldwide vil ikke refundere eventuelle gebyrer for Freelancer Worldwide’s ydelser uanset arten og grundlaget for tvisten og / eller påståede overtrædelse og / eller krav.

 1. lokale manager Politik

8.1. Godkendelse af arbejdsrelationer med Freelancer Worldwide A/S

Enhver lokale manager relateret til Freelancer Worldwide A/S bliver nødt til at acceptere vores betingelser, når de arbejder for Freelancer Worldwide i en skriftlig kontrakt, der kan downloades fra vores hjemmeside. Enhver arbejdsrelation med en lokal manager skal godkendes af Freelancer Worldwide til enten et bestemt geografisk område eller en bestemt industri eller handel.

8.3. Lokale managers profit betingelser:

Lokale managere er altid garanteret en fortjeneste på 25% af Freelancer Worldwide A/S fortjeneste på et job projekt mellem en arbejdsgiver og en freelancer i forhold til fakturerings dokumentationen, som genereres via Freelancer Worldwide webportalen.

Hvis en Freelancer etablerer en job mulighed med en arbejdsgiver, generere dette automatisk en profit på 20 % af Freelancer Worldwides profit, til den lokale manager. Hvis den lokale leder har relaterede freelancere, der arbejder på et job, vil det generere yderligere 5% af hele Freelancer Worldwide’s indtjening i overskud, for hver involveret Freelancer.

8.4. Lokale managers annullering af arbejdskontrakt med Freelancer Worldwide A/S:

Hvis en lokal manager overtræder vores arbejdsforhold, kan den gensidig skriftlig kontrakt mellem den lokale manager og Freelancer Worldwide A/S opsiges med øjeblikkelig virkning og eventuelle udestående lokale manager gebyrer vil straks fryses og ikke stå til betaling på et senere tidspunkt til den lokale manager.

 1. Støtte

9.1. Enhver Freelancer eller klient er velkommen til at kontakte Freelancer Worldwide og vi henviser til kontaktoplysningerne på vores officielle hjemmeside www.freelancerworldwide.com. Før du kontakter Freelancer Worldwide vil vi gerne at du besøger vores FAQ sektion på vores hjemmeside, hvor du vil være i stand til at finde en masse oplysninger om forskellige emner. For teknisk hjælp henviser vi også til vores officielle hjemmeside. Giv os venligst 24 timers svartid på grund af mange henvendelser fra online brugere.

Teknisk supportspørgsmål kan også sendes direkte til vores officielle support mailadresse: support@freelancerworldwide.com

 1. Cookie Politik

10.1 Cookies er digitale datapakker, som hjemmesiden gemmer på din harddisk. De cookies vi bruger identificere brugerens terminaludstyr (f.eks. pc, mobiltelefon, tablet, etc.). En cookie er ikke et program, og det indeholder ikke en virus.

På dette tidspunkt, anvender Freelancer Worldwide hjemmesiden ikke cookies til at spore brugernes adfærd.

 1. Ophavsret Politik

11.1.

Alle rettigheder forbeholdes. Lov om ophavsret og internationale traktater beskytter dette site. © Copyright Freelancer Worldwide A / S 2015.

Lov om ophavsret og internationale traktater beskytter Freelancer Worldwide’s logo type. Ingen del af dette websted og tilknyttede websteder må gengives i nogen form, eller på nogen måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Freelancer Worldwide A/S. Uautoriseret reproduktion af dette websted og tilknyttede websteder, eller dele heraf, kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner, og vil blive retsforfulgt i henhold til dansk ret.

 1. Persondatapolitik

12.1. Freelancer Worldwide indsamler kun dine personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, fødselsdag, pasoplysninger, identifikationskort oplysninger og lignende oplysninger, når du frivilligt indsender sådanne oplysninger til Freelancer Worldwide. Freelancer Worldwide kan indsamle oplysninger om dig, som er nødvendige for at sikre, at du får en professionel og korrekt behandling.

12.2. Freelancer Worldwide kan indsamle og behandle personlige oplysninger om vores brugere til følgende formål:

Juridiske grunde;

Lovgivningsmæssige årsager;

Identifikation og af nødvendighed verifikation; og

Markedsføring, baseret på vores nyhedsbreve.

12.3. Freelancer Worldwide overholder reglerne fra det europæiske direktiv 95/46 / EF om behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

12.4. Alt det førnævnte er på plads for at sikre vores brugere, at deres personoplysninger på alle tidspunkter:

Behandles i overensstemmelse med de gældende rettigheder, vores brugeres interesse;

Behandles rimeligt og lovligt

Opnås kun for en specifik og lovligt formål;

Tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne til formålet;

Nøjagtige og opdaterede;

Opbevares på en sikker måde;

Ikke holdt længere end nødvendigt til formålet;

Ikke overføres til jurisdiktioner ikke klæber til nævnte direktiv; og

Med det ene formål at kunne anvende markedsføring

12.5. Freelancer Worldwide vil instruere og godkende de finansielle institutioner, som en kontoindehavers konto anses for at videregive oplysninger til, som måtte blive krævet af regulatoren i forbindelse med en kontoindehaver konto.

 1. Adfærdskodeks

13.1 Freelancer Worldwides adfærdskodeks er ment som en vejledning til vores brugere på www.freelancerworldwide.com. Freelancer Worldwide forventer, at vores brugere overholder disse vilkår

Den personlige adfærd af en bruger vil ikke bringe miskredit til Freelancer Worldwide A/S, andre kolleger eller andre brugeres arbejde. Eventuelle klager eller problemer omkring praksis på alle niveauer bør drøftes med den identificerede og de relevante undersøgelses / klageprocedurer som vil blive fulgt, efter behov.

Brugerne vil fortsat være dygtige i deres praksis og udøvelsen af deres hverv. Brugerne vil ikke påtage sig arbejde ud over deres kapacitet eller kompetence. Brugerne vil beskytte og forbedre værdighed og integritet i deres arbejde for Freelancer Worldwide A/S.

Brugerne vil ikke udnytte klienter / kunder til personlig fordel eller hverve deltagere i Freelancer Worldwide A/S for aktiviteter resulterende i personlig vinding.

Brugere skal straks videregive personlige relationer, der kan udgøre en interessekonflikt af andre brugere.

Brugerne vil ikke praktisere, tolererer, lette eller samarbejde med nogen form for forskelsbehandling på grundlag af race, hudfarve, køn, seksuel orientering, alder, religion, national oprindelse, civilstand eller andre forhold eller status.

Brugerne vil behandle andre brugere med respekt, høflighed, retfærdighed og god tro. Hvis alvorlige uenighed ikke kan løses, vil de blive behandlet i overensstemmelse med indgået aftale og lovvalg.

Brugerne vil være ansvarlig og energisk i diskussion og kritisk gennemgang af deres levering af service, der deltager i udfaldet fokuseret diskussion og evaluering af deres egne og andres arbejde.

Eventuelle bemærkninger til medierne, herunder bemærkning om betingelserne for det lokale område, vil overvejes nøje, og hvis det er relevant, henvises til support.

Brugere er forbudt fra enhver handling, mens de er under indflydelse af sinds-stof, herunder alkohol.

Brugere, der har ansvar for at vurdere ydeevnen af andre brugere vil handle på en fair, hensynsfuld og retfærdig måde, og udføre evalueringer baseret på klart formulerede kriterier.

Brugerne vil handle i overensstemmelse med gældende love. Alle brugere er bundet af både de etiske og juridiske aspekter af fortrolighed, og vil blive bedt om at underskrive en fortrolighedsaftale.

 

Luk menu