Alle brugere accepterer, at aftalen mellem brugeren og Freelancer Worldwide og enhver tvist eller krav relateret til aftalen mellem brugeren og Freelancer Worldwide, herunder gyldighed, fortolkning og anvendelse af disse vilkår og betingelser for brug og enhver tvist som følge af brugen af hjemmesiden placeret på www.freelancerworldwide.com og / eller tjenester, som Freelancer Worldwide er underlagt lovgivningen i Danmark, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

Ansvar

Freelancer Worldwide A/S vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller ansvar for tab eller krav relateret til indholdet af aftaler indgået mellem brugere, overtrædelsen eller andre handlinger eller undladelser begået af brugere i forhold til andre brugere, herunder, men ikke begrænset til tab, direkte eller indirekte tab af nogen art, forårsaget af handlinger eller undladelser af brugere.

Alle brugere opfordres til at indhente relevant rådgivning, herunder juridisk eller finansiel rådgivning fra advokater, regnskaber mv. forud for indgåelse af ​​en bindende aftale med andre brugere og / eller før de præsenterer ethvert krav relateret til bindende aftaler, der allerede er indgået med andre brugere.

Luk menu