Privatliv

Hos Freelancer Worldwide A / S respekterer vi privatlivets fred for vores hjemmeside besøgende.

Varemærker

De Varemærker og logo, der vises på dette websted, og tilknyttede sites er – medmindre andet er angivet – Freelancer Worldwide A/S ejendom.

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Lov om ophavsret og internationale traktater beskytter dette site.

Ansvarsfraskrivelse

Freelancer Worldwide A / S giver denne hjemmeside som en service, og kun for informationsmæssige formål.

Retstvister og lovvalg

Enhver tvist som følge af brug af dette websted eller fortolkningen af ​​de vilkår er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal afgøres ved domstolene i Danmark i Viborg. Dette gælder kun, hvis et retstvist er mellem en bruger af Freelancer Worldwide webportalen og Freelancer Worldwide A/S. Eventuelle andre retlige tvister mellem kunder og freelancere vil være i overensstemmelse med deres gensidige arbejds- kontrakt, og er derfor ikke påvirket af disse vilkår og betingelser for brug for Freelancer Worldwide’s webportal. For konflikter mellem kunder og freelancere, henviser vi til informationen her.

Om dette websted

Freelancer Worldwide A/S bestræber sig på at gøre denne hjemmeside tilgængelig og brugbar for så mange som muligt.

Luk menu