Try and Hire Concept
Conditions for Try & Hire

Hvad er betingelserne?

Betingelserne er simple. Vi tror på, at dette er en fantastisk måde for enhver klient at kunne teste evnerne på en mulig fastansat, før du tager den endelige beslutning om et fremtidigt arbejdssamarbejde med freelanceren.

Prisen for dette arrangement er 1500 Euro som klienten skal betale til Freelancer Worldwide. 500 Euro går dog direkte til Freelanceren som belønning for det gode arbejde.

What does it mean for the freelancer?

Hvad betyder det for freelanceren?

Freelancerens profilstatus på Freelancer Worldwide’s jobportal vil blive gjort inaktiv. Profilen vil være inaktiv indtil freelanceren er fri til at arbejde for andre firmaer igen. Dette sker først når arbejdsforholdet mellem freelancer og klient slutter.

Enhver klient og freelancer er nød til at informere Freelancer Worldwide om at freelanceren er fri til at arbejde for andre firmaer igen.

Dette sker som sagt først når Try & Hire aftalen mellem klienten og freelanceren ophører. Freelanceren modtager altid 500 Euro når en Try&Hire aftale er lavet. Det er en ekstra bonus til freelanceren for det gode arbejde.

What does it mean for the company?

Hvad betyder det for klient firmaet?

Hvis et firma gerne vil ansætte en medarbejder, fundet gennem vores portal, på midlertidig basis før en evt. fastansættelse, er vores Try&Hire koncept løsning.

Dette kan eksempelvis gøres efter at have arbejdet med en freelancer på et projekt. Freelanceren har måske gjort et så godt stykke arbejde, at klienten ser det fornuftige i at fuldtidsansætte ham. I så fald kan klienten benytte sig af vores Try & Hire koncept.

Gebyret for dette er 1500 Euro, hvoraf 500 går direkte i lommen på freelanceren.

Et firma kan også vælge at fastansatte en medarbejder helt fra starten, i så fald skal firmaet kun betale 1000 euro, men får så heller ikke muligheden for at se freelanceren an.

Venligst bemærk!

Hvis en af Freelancers Worldwide’s klienter arbejder direkte med en registreret freelancer fra vores jobportal, inden for 12 måneder efter sidste registrede job på vores portal, vil begge parter modtage en bøde for at overtræde vores retningslinjer og betingelser.

Bøden er 2500 EURO for freelaneren mens klienten modtager en bøde på 5000 EURO. Vi undersøger regelmæssigt mystiske arbejdsforhold mellem klienter og freelancere for at se om nogle overtræder vores regler.

UDfyld nedenstående form for at ansøge om en Try&Hire kontrakt. 

Luk menu